Kulturystyka a medycyna

Mówiąc o kulturystyce jako pewnym systemie kształtowania fizycznej i psychicznej sylwetki człowieka, trzeba też wziąć pod uwagę skutki, jakie płyną z jej uprawiania. Nie są to zaś efekty tylko zewnętrzne, wyrażające się w muskularnej sylwetce, ale przede wszystkim te powstające w sferze świadomości i nawyków. Ogromna większość adeptów kulturystyki podejmuje ćwiczenia z potrzeby stania się doskonalszym fizycznie, a tym samym – mocniejszym psychicznie. Systematyczne uprawianie ćwiczeń siłowych prowadzi bowiem do korygowania jakże częstych w obecnym pokoleniu młodzieży wad postawy, podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i siły, kształtowania nawyków higienicznego trybu życia. W sumie zaś do poprawienia zdrowia, wydolności fizycznej i psychicznej.

Dziesiątki tysięcy ćwiczących dla zdrowia, sylwetki i ogólnej sprawności oraz setki tych, którzy znajdują satysfakcję w sportowej rywalizacji.
W każdej działalności człowiek znajduje pewne cechy, które mu dają najwięcej satysfakcji…

Można podać ponad 20 konkretnych korzyści, jakie osiągnie każdy, kto regularnie uprawia ćwiczenia siłowe:
1. Zwiększa siłę mięśni.
2. Zwiększa wytrzymałość mięśni 
3. Jest niezrównanym sposobem kształtowania sylwetki 
4. Zwiększa wytrzymałość kości i wiązadeł, grubość chrząstek i gęstość unaczynienia mięśni 
5. Poprawia stan zdrowia i sprawność fizyczną 
6. Wpływa na poprawę osiągnięć sportowych
7. Zwiększa giętkość 
8. Zwiększa szybkość i wydolność mięśni 
9. Pomaga przezwyciężyć stresy i napięcie związane z codzienną pracą 
10. Wpływa na pozytywne samopoczucie 
11. Uczy zdyscyplinowania i motywacji, które przenoszą się na dziedziny życia
12. Pomaga w redukcji wagi ciała i tkanki tłuszczowej
13. Wzmacnia serce, podnosi wydajność przemian metabolicznych i wpływa stabilizująco na ciśnienie krwi
14. Może korzystnie wpłynąć na długość życia
15. Poprawia jakość życia
16. Zapobiega różnym schorzenia np. osteoporoza
17. Podwyższa poziom hemoglobiny oraz liczbę czerwonych ciałek krwi
18. Jest odpowiedni dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku i może być cenną formą aktywności dla małżeństw i całych rodzin
19. Jest świetną formą rehabilitacji po wypadku kontuzji mięśniowych i stawowych, może być stosowany przez osoby upośledzone, nawet z częściowym niedowładem rąk lub nóg.
20. Obniża, jak to udowodniono poziom cholesterolu.

Można podać inne korzyści płynące z uprawiania kulturystyki:
• Nabycie i utrwalenie nawyków higienicznego trybu życia
• Unikanie niezdrowych nałogów i przyzwyczajeń
• Przestrzeganie diety, racjonalniejsze odżywianie
• Bodziec do fizycznego i psychicznego doskonalenia swojej osobowości, poprawy pozycji społecznej i zawodowej
• Silniejsza osobowość
• Zwracający uwagę wygląd zewnętrzny i sprawność fizyczna

Niestety można również przytoczyć kilka skutków ubocznych płynących z uprawiania tego sportu:
• Element czasu i ewentualnych kosztów.
• Możliwość utrwalenia postawy narcyza (samouwielbienie)
• Kolizja z obowiązkami rodzinnymi, społecznymi, zawodowymi
• Możliwa frustracja po ewentualnych niepowodzeniach, braku oczekiwanych rezultatów
• Przystosowanie do określonego trybu i sposobu życia
• Konieczność ścisłego przestrzegania diety, wypoczynku itd.
• Możliwa utrata zainteresowań dla działalności społecznej i zawodowej

Powyższe cechy, w olbrzymim stopniu pozytywne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, świadczą, że kulturystyka to nie tylko system kształtowania mięśni i siły, ale również określonej psychiki i charakteru. Czyni to z kulturystyki ważny instrument oddziaływania wychowawczego – szczególnie na młodzież; zapewnia jej poczesne miejsce w całej mozaice form i środków realizowanych i stosowanych w kulturze fizycznej. 
Kulturystyka na pewno nie stanowi panaceum na zainteresowania i potrzeby współczesnej młodzieży i osób dorosłych. Jest tylko jedną z metod wychowania do sportu i rekreacji ruchowej. Dla wielu jest ona jednak jedyną do zaakceptowania drogę prowadzącą do osobistej samorealizacji osobowości. I tak właśnie powinna być traktowana, zarówno przez ćwiczących, sympatyków, jak i tych, którzy podważają jej rolę i wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny środowiska.

Korzystano z materiałów:
– Henryk Jasiak „Współczesny Herkules” wydawnictwo „Sport i tuystyka W-wa 1984”
– „Kulturystyka System Joe Weidera” Agencja wydawnicza „Comes” W-wa 1993

Podobne posty