Kulturystyka a medycyna

Kulturystyka a medycyna

Mówiąc o kulturystyce jako pewnym systemie kształtowania fizycznej i psychicznej sylwetki człowieka, trzeba też wziąć pod uwagę skutki, jakie płyną z jej uprawiania. Nie są to zaś efekty tylko zewnętrzne, wyrażające się w muskularnej sylwetce, ale przede wszystkim te powstające w sferze świadomości i nawyków. Ogromna większość adeptów kulturystyki podejmuje ćwiczenia z potrzeby stania się…